Introductie

Persoonlijke gegevens:

Ruud Kaper – Emailleur
J.G.Heuthorststraat 24
7009 CM Doetinchem [Ned.]
00.31.[0]314.394804
Geboren eind 1939 en van oorsprong stedenbouwkundige van beroep.

Ik ben omstreeks 1990 gaan emailleren, in eerste instantie omdat er zulke mooie en heldere kleuren bij te pas komen. Er is geen aparte opleiding in deze techniek en dus moest ik alles zelf ontdekken.

Mijn composities zijn meestal abstracte structuren, soms beïnvloed door mijn vroegere beroep van stedenbouwkundige.

Door meer ruimtelijk te gaan werken met gebogen vormen en door te werken in meerdere lagen, krijgen de ontwerpen en de emaille-kleuren een grotere levendigheid door een steeds wisselende doorkijk en lichtval. Daarbij streef ik er naar bij het ontwerpen en de uitvoering, naar het specifieke van deze emaille-techniek te zoeken: dat wil zeggen dat het resultaat in principe alléén met emaille en koper mogelijk is.

Er wordt bewust niet naar perfectie gestreefd. Juist de minder gladde oppervlakten geven nog meer reliëf aan het werk en de niet gepolijste – en dus wat donkere – randen vergroten de gewenste structurele opbouw van de composities.

Ik probeer “decoratieve effecten” zo veel mogelijk te vermijden en dus te komen tot een meer autonome vorm van kunst.

De ontwerpen zijn vaak ontstaan aan de hand van een thema: dag en nacht, een droom, de natuur, de vier elementen of jaargetijden of b.v. grenzen. Maar ook “willekeurige” ideeën met meer persoonlijke emoties liggen menigmaal ten grondslag aan het ontwerp.

Ik doe regelmatig mee met buitenexposities en exposities van landschapskunst op een prachtig landgoed in de Achterhoek. Daarbij probeer ik zo “organisch” mogelijk werk te maken: ondanks het “harde” materiaal en de tamelijk technische aspecten van het emailleren lijken de werken moeiteloos te “passen” in het landschap.

Ik ben lid van Het Web, Kunstenaarsnetwerk in Doetinchem [www.hetwebdoetinchem.nl] en van de Vereniging van Nederlandse Emailleurs [www.enamellers.nl].
Mijn echtgenote Els Kaper-Klaver heeft een website over haar kunst met papier en textiel.
[els.kaper.com]

Chinees teken voor “Ruud”