Ruud Kaper Emailleur

De kunst van het emailleren

De emaillekunst – de kunst van (gekleurd) glas op metaal – is een bijzondere vorm van kunst. Aanvankelijk was het vooral een ‘versierende’ kunstvorm. De nadruk lag daarbij op het verlevendigen van materialen die op zichzelf geen of weinig uitstraling hebben. Zo kunnen kleuren het sombere brons of koper van een speld of beker veel aantrekkelijker maken, en emaille geeft aan goud en zilver een fonkelend effect. Juist daarom zijn veel kerkelijke, keizerlijke en koninklijke voorwerpen en sieraden van emaille voorzien. Bovendien is het materiaal – in feite dus gekleurd glas – uitermate duurzaam: er bestaan emaillen voorwerpen van 3000 jaar oud die nog altijd prachtig van kleur zijn.

Behalve als versierende kunstvorm werd het emailleren ook gebruikt voor het maken van voorstellingen en afbeeldingen op metaal, uiteenlopend van portretten en landschappen tot stillevens.

Pas in de loop van de twintigste eeuw is de kunst van het emailleren meer geworden dan alleen het ‘versieren’ van voorwerpen en het verbeelden van voorstellingen, hoe mooi meestal ook. Net als in andere kunstuitingen werd langzamerhand een steeds vrijere vormgeving gehanteerd. Er werd − en wordt − geëxperimenteerd, zowel door toepassing van verschillende emailleertechnieken als in de vormgeving zelf: abstract, in reliëf en ruimtelijk.

Op deze website kunt u zien hoe ik met deze techniek om ga en waar u mijn werk kunt zien.